The Orthodox Church in the Time of COVID-19

“The Orthodox Church in the Time of COVID-19”

The Wheel Journal (@wheeljournal on Facebook) has an extraordinary online Symposium “The Orthodox Church in the Time of COVID-19” is available on YouTube.

The conversation is moderated by Joseph Clarke. The panelists include: Archpriest Alexis Vinogradov, Sister Vassa Larin, Archimandrite Cyril Hovorun, Father Peter Scorer, Dr. Gayle Woloschak, Archpriest Andrey Kordochkin, Deacon Nicholas Denysenko.

I highly recommend listening the symposium. It will open up some new perspectives.

Ukrainian Bishops on COVID-19

Memorandum of the bishops of the Ukrainian Catholic Church in the
United States of America regarding of the COVID-19 pandemic

“Whatever you did for one of these least brothers of mine, you did for me.”
(Mt. 25, 40)

Dear clergy, religious, and faithful!

Responding to the outbreak of the global pandemic virus COVID-19, which has been spreading with lightning speed across the globe, we, bishops of the Ukrainian Catholic Church in the United States, united in solidarity, wish to address you with assurances of our joint prayers and efforts. Bound together in our care for the spiritual and physical health of our faithful, we would like to inform you about certain norms and practices intended to confirm us in faith and truth, safeguarding all members of our communities, especially the most vulnerable, and preventing the spread of disease.

Keeping in mind the fragility of human life and acknowledging with humility the limits of human reason and resources, we are called to do all that is possible to help the national government, local authorities, and medical personnel to fight the spread of the virus.

Medical workers and scientists are unanimous in warning that this fight will be protracted, one that will require the solidarity of all people across the globe.  The speed of transportation and the globalization of today’s world facilitate the spread of the virus. But the quality of our interpersonal relations and our solidarity—and it is Christ who grants these gifts—are able to slow down the contagion that takes more and more lives every day. The experience of the countries that squarely faced the consequences of the virus and acted quickly and decisively shows that it is possible.

“Love your neighbor!” These times call us to faith in God, trust in each other, focused efforts, solidarity and coordinated actions. Love, we know, entails closeness, even intimacy. In today’s circumstances, however, a certain distance may be

the proper expression of interpersonal love and civic responsibility. Thus, the Ukrainian Catholic Church supports governmental regulations and public health measures connected with the pandemic. We ask you, our dear faithful, to follow the advice of the Centers for Disease Control and Prevention (CDC) and take care of your personal safety and hygiene as well as of those around you.

Christ is in our midst! Unfortunately, the necessary public health norms on social distancing, including restrictions on public meetings, make it impossible for the Church to carry on our usual rhythms. At the same time, despite the difficult situation, the Church does not stop Her activity and service. We are called to be creative in living our communion. We Christians continue to bear witness to the presence of God in the created world, to His action in the life of all people, to His love for every person. It is the hour to show our love and care for the elderly in our communities, who today are most at risk and for all who experience social isolation.

Українські єпископи США на COVID-19

Звернення єпископів Української Католицької Церкви у Сполучених Штатах Америки з приводу пандемії вірусу COVID-19

“Усе що ви зробили зробили одному з Моїх братів найменших – ви Мені зробили”. (Мт. 25,40)

Дорогі священнослужителі, монахи і монахині та вірні!

У зв’язку з пандемією вірусу COVID-19, який блискавично поширюється нашою планетою, ми, єпископи Української Католицької Церкви у Сполучених Штатах Америки, дбаючи про духовне і тілесне здоров’я наших вірних, бажаємо разом звернутися до Вас і запевнити Вас у нашій спільній молитві та солідарній дії. У соборний спосіб бажаємо донести до Вас інформацію про запровадження певних норм і практик, що мають на меті скріпити нас усіх у вірі і правді, захистити всіх членів наших спільнот, зокрема найбільш вразливих, та запобігти поширенню недуги.

Пам’ятаючи про крихкість життя та зі смиренням усвідомлюючи обмеженість людського розуму і ресурсів, ми все ж покликані робити те, що в наших силах, щоб допомогти урядам і державам, органам місцевого самоврядування та медикам боротися з поширенням вірусу.

Медики та науковці одноголосно попереджають, що боротьба буде затяжною і вимагатиме солідарності всіх мешканців земної кулі. Швидкість транспорту та глобалізованість сучасного світу сприяє поширенню вірусу, але якість стосунків і солідарність — а їх нам дає Христос — здатні призупинити хід недуги, що забирає все нові і нові життя. Досвід країн, які першими зіткнулися з наслідками вірусу і змогли швидко та рішуче організуватися, показує, що це можливо.

«Любіть ближнього свого!» Цей час вимагає від нас віри в Бога, довіри одне до одного, зосередженості, солідарності та злагоджених дій. Зазвичай, ми розуміємо любов як близькість. За нинішніх обставин, саме належна дистанція може бути властивим виявом автентичної любові до ближнього та громадянської відповідальності. Тому Церква підтримує цивільні норми та медичні приписи, які видає уряд та місцеві органи влади у зв’язку з епідемією. Закликаємо Вас, дорогі вірні, слідувати порадам Центру з контролю та профілактики захворювань, дбати про особистий захист та гігієну.

Христос посеред нас! На превеликий жаль, зараз діють обмеження на спільні зібрання, які унеможливлюють звичний ритм практик Церкви. Проте, вона, не зважаючи на складну ситуацію, не припиняє своєї дії і служіння. Господь кличе нас наново і творчо плекати єдність, солідарність і сопричастя. Ми, християни, продовжуємо свідчити про присутність Бога у світі, про Його дію у житті людини, про Його любов до кожного. Особливим чином хочемо огорнути любов’ю та опікою старше покоління у наших спільнотах, яке сьогодні перебуває в найбільшій небезпеці, та всіх, хто гостро переживає соціальну ізоляцію.

Час випробувань є унікальною можливістю, щоб ми могли проявити нашу любов до Бога і любов до ближнього. Коли можливості на публічні літургійні практики стають неможливими, наше життя у Христі тим більше вимірюється якістю наших особистих стосунків з Богом і ближнім: в особистій та родинній молитві та ділах милосердя. Під час пандемії, з якою людство зіткнулося, турбота про ближнього набуває цілком чіткого і практичного виміру.